Қызметіңізге цифрлық технологиялар
Джангельдинском районе
Көрсетілетін қызметтер тізімі
үшін Джангельдинском районе
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кезекші сыныптарға жазылу Кезекші сыныптарға жазылу туралы өтініш беру (1 – 4-сынып)
Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу туралы электрондық өтініш беру
Үйде оқуды ұсыну Үйде оқу үшін рұқсат алуға электрондық өтініш беру
Құжаттардың телнұсқаларын беру Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың электрондық телнұсқаларын алу
2558

Оқушылардың барлығы

67

30 күн ішінде қабылданған балалардың саны

Әлеуметтік желілердің жаңалықтары